Laatst gewijzigd: Woensdag 20 Oktober 2021 Disclaimer | Bookmark
Share |
Boeremoeske


Disclaimer:

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Boeremoeske. Boeremoeske streeft naar het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze website verouderd, incompleet en / of incorrect is.

Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten, onder welke benaming dan ook, worden ontleend. Boeremoeske kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website www.Boeremoeske.nl.

Het is mogelijk dat via de website van de Boeremoeske toegang wordt geboden tot websites en / of informatiebronnen die door derden worden onderhouden / ter beschikking worden gesteld. Boeremoeske kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie op deze websites en / of pagina's.

Het is mogelijk om e-mail aan Boeremoeske te verzenden. Boeremoeske kan echter niet garanderen dat e-mail (al of niet verzonden vanaf deze website) wordt ontvangen en / of wordt verwerkt. Boeremoeske kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet ontvangen of te laat ontvangen of het verwerken van deze informatie / e-mail.

Boeremoeske behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht voor van de op deze website verstrekte informatie, waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen, beeldmerken en logos. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boeremoeske is het niet toegestaan enige op deze website verstrekte informatie (waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen, beeldmerken en logos worden begrepen) openbaar te maken en / of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook en / of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en / of te verspreiden.

Mocht u vragen of opmerkingen omtrent deze website hebben en / of informatie op deze website tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken wij u om dit aan ons kenbaar te maken via webmaster@boeremoeske.nl.


Voor info m.b.t. optredens mail naar secr.boeremoeske@telfort.nl